Arbetsmiljö

Information kring hur du kan förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats.

SAM

Systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) är att undersöka och följa verksamheten för att förhindra att någon skadas, blir sjuk eller mår dåligt av sina arbetsuppgifter.

En arbetsmiljökonsult hjälper företag att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Utbildning

Utbilda chefter och anställda inom HR för att öka medvetenheten om arbetsmiljö och hur de kan vara med och förbättra den.

Med hjälp av ett arbetsmiljösystem kan man på ett snabbt och smidigt sätt få en överblick av vad som behöver göras för att förbättra företagets arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen är ett regelverk kring ett företags skyldigheter gentemot de anställda för att de ska trivas på arbetsplatsen. 

Vad krävs av dig som arbetsgivare?

Som arbetsgivare har man en skyldighet att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa och olycksfall.

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö innefattar allting som påverkar människor på sin arbetsplats. Det kan vara allt från psykosociala faktorer som ledarskap, arbetskamrater och stress, till fysiska faktorer som höga ljud, farliga kemikalier och säkerhet kring användning av maskiner. Den vikigaste uppgiften för arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall genom att skapa en god arbetsmiljö. Även om alla på en arbetsplats ska vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet ska ett skyddsombud utses på ett företag med fler än fem anställda med syftet att representera de anställda i frågor kring arbetsmiljö.

För att säkerställa att ett företag har en bra arbetsmiljö finns det lagar och regler som är beslutade av Sveriges riksdag. Samlingsnamnet för detta regelverk är arbetsmiljölagen, som är ett regelverk som påverkar alla som jobbar, oavsett ålder eller anställningsform. I arbetsmiljölagen står de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. Även om arbetsmiljön oftast syftar till arbetsgivarens ansvar gentemot de anställda så har även de anställda ett ansvar att upprätthålla en god arbetsmiljö på sin arbetsplats, genom att följa de säkerhets föreskrifter som finns och slå larm om några brister eller fel upptäcks.

Anlita en miljökonsult

Anlita en arbetsmiljökonsult

Arbetsmiljön är lika viktig som en hälsosam och trevlig hemmiljö. Det är på arbetet du tillbringar en stor del av din vakna tid och i vissa fall även en del av din sovande om du arbetar på sena projekt med kort deadline. Att ha en tillgänglig arbetsmiljökonsult på företaget har stora fördelar.

Läs mer »
Organisatorisk och social Arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En sak som har stor påverkan på arbetet, prestationen och överlag på välmåendet på arbetsplatsen är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar om att man ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt om att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt.

Läs mer »
Lagar och regler kring arbetsmiljö

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett begrepp som beskriver allt på din arbetsplats. Det kan vara maskiner, ljud och ljus, stress, arbetsredskap, organisationen och trivseln på arbetsplatsen. Det finns många saker som är mycket viktiga att känna till för att kunna säkerställa en god arbetsmiljö.

Läs mer »

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen innefattar regler om skyldigheter som arbetsgivare har gentemot sina anställda för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Det finns därför få specifika regler om arbetsmiljön utan den beskriver i stora drag vilka krav som ställs på arbetsgivaren samt vilket ansvar arbetsgivaren och de anställda har för att säkerställa en god arbetsmiljö. Om arbetsgivaren slarvar med företagets arbetsmiljö, som resulterar i att någon skadas eller dör, kan olyckan anmälas som ett arbetsmiljöbrott. Därför är det väldigt viktigt att alla företag jobbar med systematisk arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att reglera vad som gäller för arbetsmiljön. Som en följd av detta ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som beskriver vad som gäller för arbetsmiljön, något som kan skilja sig från olika branscher.

information om arbetsmiljö

Allt om arbetsmiljö

Ledarskap

Det är viktigt att företagets chefer är rätt utbildade för att hantera stor arbetsbelastning. 

Arbetsskador

Företaget har en skyldighet gentemot de anställda att förebygga skador och olyckor.

Stress

Det är viktigt att kunna erbjuda rätt sorts stöd till personer som upplever stress på arbetet.

SKYDDSROND

Förebygg skador och olyckor genom att kontinuerligt gå en skyddsrond på företaget. 

Skyddsombud

Ett skyddsombud är personen som representerar de anställda i arbetsmiljöfrågor.

Utbildningar

Det är viktigt att utbilda sin personal i arbetsmiljöfrågor för en trivsammare arbetsplats.

Vill du ha hjälp med din arbetsmiljö?

Gör en intresseanmälan nedan så återkommer vi så fort vi får möjlighet.

Rulla till toppen
Scroll to Top