Organisatorisk och social Arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En sak som har stor påverkan på arbetet, prestationen och överlag på välmåendet på arbetsplatsen är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det handlar om att man ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa, samt om att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för alla på arbetsplatsen. Just den sociala och organisatoriska arbetsmiljön innehåller ett flertal olika saker, bland annat tas arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstiderna upp. Det här är flera olika saker som kan påverka en persons arbete, prestation och välmående överlag.

Vad är organisatorisk och social arbetsmiljö egentligen?

Den sociala arbetsmiljön handlar om all sorts kommunikation på arbetsplatsen. Både SMS, mail, brev och samtal räknas in i kommunikationen. Även samspelet mellan medarbetare, ledning och andra personer på arbetsplatsen ingår i den sociala arbetsmiljön.

Den organisatoriska arbetsmiljön å andra sidan berör hur allt arbete kommuniceras, styrs, struktureras och ordnas. En bra organisatorisk arbetsmiljö ser också till att beslut fattas på goda grunder och besluten ska inte påverka arbetet i en allt för negativ riktning.

Vad kännetecknar en arbetsplats med god organisatorisk och social arbetsmiljö?

En arbetsplats som aktivt arbetar med att förbättra arbetsmiljön har ofta en bättre social och organisatorisk sådan. Arbetet bör ske systematiskt och det lönar sig i regel inte att bara se över arbetsmiljön någon gång ibland. En god arbetsmiljö kan inte bara skyllas på ledarna på arbetsplatsen utan alla anställda måste dra sitt strå till stacken. Det går dock inte att sticka under stol med att ett engagerat ledarskap som är närvarande på arbetsplatsen och som anställda litar på ger en bättre arbetsmiljö. Det har med den organisatoriska arbetsmiljön att göra. Så har även de anställdas möjlighet att påverka, organisationens tydlighet, samt möjlighet till anpassning av arbetsuppgifter vid behov. Alla de här sakerna är viktiga för arbetsklimatet.

Kommunikation och arbete

På en arbetsplats är det viktigt att kommunikationen fungerar. Det gäller både mellan anställda, samt i samtal med ledningen. För att den sociala arbetsmiljön ska fungera bra behöver också feedback ges. Den ska ges på ett bra och konstruktivt sätt för bästa funktion.

Om en eller flera anställda utsätts för en väldigt hög arbetsbelastning bör ledningen se till att vissa arbetsuppgifter prioriteras. En anställd ska inte heller vara rädd för att berätta om det är så att arbetsbelastningen känns för stor. Kanske finns det möjlighet att tillfälligt omplaceras, eller få byta arbetsuppgifter? Ledningen bör ha kunskap om hur man bör agera i en sådan situation och det förstärker den organisatoriska arbetsmiljön, samt den sociala. Det är också viktigt att anställda på arbetsplatsen erbjuds kompetensutveckling med jämna mellanrum.

Hur uppnås en bra organisatorisk och social arbetsmiljö?

Alla på arbetsplatsen har ett visst ansvar för att arbetsmiljön är bra. Men ledningen, det vill säga arbetsledare, chefer och liknande har det allra största ansvaret. För att de ska lyckas arbeta för en bra organisatorisk och social arbetsmiljö krävs det att de har rätt kunskaper, men också tid och befogenheter. Det ska arbetsgivaren se till. De måste också ha koll på föreskrifterna som gäller för arbetsmiljön. För att få en bättre arbetsmiljö kan arbetsplatsens skyddskommitté eller liknande gå igenom hur kunskapsläget ser ut och därefter anordna utbildningar för ledningen och eventuellt också för anställda och skyddsombud.

Rulla till toppen
Scroll to Top