Arbetsmiljökonsult

Ta hjälp av en arbetsmiljökonsult för att förbättra företagets arbetsmiljö.

Utbildning inom arbetsmiljö

Få hjälp med att utbilda chefer, skyddsombud och medarbetare inom arbetsmiljöområdet, hälsa och säkerhet.

Få hjälp att skapa rutiner

En arbetsmiljökonsult hjälper bland annat till med att skapa rutiner, instruktioner, handlingsplaner och faktablad

Arbetsmiljösystem

En arbetsmiljökonsult hjälper bland annat till med att bygga ett arbetsmiljösystem

Så kan du få hjälp av en arbetsmiljökonsult

Arbetet med arbetsmiljö kan kännas som en svår uppgift, med många olika delar som behöver vara på plats. Förutom att ha koll på regler och lagar kring arbetsmiljö så ska man även hitta ett effektivt arbetsätt som gör att man som företag fångar upp och förbättrar bristerna i arbetsmiljön. Därför är det fler och fler företag som vänder sig till en arbetsmiljökonsult för vägledning. En arbetsmiljökonsult kan bland annat hjälpa till att starta upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samt ger chefer och anställda de verktyg de behöver för att komma igång och kunna upprätthålla ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förutom att få hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet kan en arbetsmiljökonsult även hjälpa till att utbilda chefer, skyddsombud och medarbetare för att öka kunskapen om arbetsmiljö. Kunskap som är viktigt för att medarbetare ska känna sig delaktiga och även veta vilka skyldigheter de har för att bidra till en förbättrad arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Rulla till toppen
Scroll to Top