Arbetsmiljösystem

Ta hjälp av ett arbetsmiljösystem för att förbättra företagets arbetsmiljö.

Snabb översikt av arbetsmiljöarbetet

Med hjälp av ett digitalt arbetsmiljösystem kan man som arbetsgivare få en snabb överblick av arbetsmiljöarbetet.

System för att göra arbetsmiljöuppgifter

Skapa uppgifter och sätt in rätt stöd i rätt tid till rätt personal. Snabbt och lätt att hantera avvikelser, risker och tillbud.

Feedbacksystem

Feedbacksystemet gör det möjligt att följa upp och förbättra arbetsmiljöarbetet för att ständigt bli bättre och mer effektivare som organisation.

Förbättra arbetsmiljön med ett arbetsmiljösystem

En av de utmaningar som man ställs för som företagare när det kommer till att jobba med systematisk arbetsmiljöarbete är att säkerställa att de saker man tänkt åtgärda faktiskt blir gjorda. Många gånger så kan det vara oklart vem som ska göra vad och när det ska vara gjort, vilket kan resultera i att arbetsmiljöarbetet kan kännas svårt och besvärligt. Som tur är finns det verktyg som underlättar jobbet med arbetsmiljö, som till exempel ett arbetsmiljösystem. Med hjälp av ett arbetsmiljösystem kan man snabbt och enkelt få en översikt av hela arbetsmiljöarbetet under en längre tidsperiod vilket resulterar i att man kan planera in rätt uppgifter i rätt tid och på rätt sätt. Systemet som går att använda på både dator och i mobilen gör att man när som helst kan lägga till ett nytt tillbud som man upptäckt på arbetsplatsen och tilldela det till den medarbetaren som är tänkt att utföra uppgiften. Sedan kan medarbetaren gå in i systemet och se vilka uppgifter personen ska utföra samt när de ska vara gjort. Som chef får man en snabb överblick av vad som ska göras för att förbättra arbetsmiljön och vem som ska utföra uppgiften, och som medarbetare blir det enkelt att stämma av och se vilka uppgifter man ska göra. För att kunna förbättra arbetsmiljöarbetet finns även ett feedbacksystem som gör det möjligt för en chef att föra en dialog med en medarbetare om en specifik uppgift.
Rulla till toppen
Scroll to Top