Lagar och regler kring arbetsmiljö

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett begrepp som beskriver allt på din arbetsplats. Det kan vara maskiner, ljud och ljus, stress, arbetsredskap, organisationen och trivseln på arbetsplatsen. Det finns många saker som är mycket viktiga att känna till för att kunna säkerställa så att en god arbetsmiljö alltid förekommer för en själv så väl som för andra på arbetsplatsen.

Det finns mycket att känna till om du arbetar med arbetsmiljöfrågor. Både lagar och regler som du kommer att behöva anpassa dig efter. Alla människor som arbetar i Sverige påverkas av arbetsmiljölagen. Det spelar ingen roll hur gammal man är eller vilken anställningsform man har. Lagen är en så kallat ramlag, vilket betyder att den endast beskriver kraven i stora drag och inte går in alldeles för detaljerat. Det är arbetsgivarens uppgift att i främsta hand säkerställa så att reglerna följs och att arbetsmiljön är god.

Grunden för en bra arbetsmiljö

Både anställda och arbetsgivare har ett ansvar i att se till så att reglerna för arbetsmiljölagen följs. Därför kan det vara bra att se till så att det alltid finns ett pågående arbete för att utveckla och förbättra miljön på arbetsplatsen. Målet ska vara att minska sjukskrivningar, stress, men även säkerställa så att ingen kan skada sig på arbetsplatsen. De viktigaste aktörerna i detta är skyddsombudet, företagshälsovården, men naturligtvis även chefen. Här nedan följer några punkter på viktiga faktorer för en bra arbetsmiljö:

 • Bra stämning och bra chefer
 • Öppen och tydlig kommunikation
 • Möjlighet att få stöd och hjälp
 • Möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas
 • Tydliga mål för hela arbetsgruppen
 • Bra fysisk miljö och låg frånvaro
 • Mångfald och jämställdhet
 • Inflytande
 • Veta vilka befogenheter och ansvar som man har
 • Högt i tak
 • Möjlighet att förena fritid och jobb

Observera att både skyddsombud och chefen bör gå en utbildning för att lära sig alla de regler och krav som ställs enligt arbetsmiljölagen. Som chef är det viktigt att sträva mot en bra arbetsplats, men också att kunna utbilda sina anställda om var och ens eget ansvar.

Dålig arbetsmiljö

Om du eller en anställd börjar må dåligt på arbetsplatsen är det viktigt att dra öronen till sig. Det kan till exempel vara så att ett arbete upplevs alldeles för stressigt, att lokalerna inte är rena och fräscha eller att det inte finns viktiga skydd på maskiner för att undvika skador. Kanske är det så att en anställd blir utfryst och mobbad av andra kollegor eller så förekommer höga och bullrande ljud från morgon till kväll. Detta är tydliga tecken på att det finns brister i arbetsmiljön.

Om arbetsmiljön är dålig och inte följer de lagar och regler som har sats upp är det viktigt att agera så fort som möjligt. Är du anställd kan du vända dig till arbetsmiljöombudet eller skyddsombudet på din arbetsplats, men du kan också vända dig direkt till din chef. Skulle det vara så att ett skyddsombud inte finns tillgängligt och du inte får gehör från chefen kan du istället vända dig till facket eller Arbetsmiljöverket.

Rulla till toppen
Scroll to Top