Anlita en miljökonsult

Anlita en arbetsmiljökonsult

Arbetsmiljön är lika viktig som en hälsosam och trevlig hemmiljö. Det är på arbetet du tillbringar en stor del av din vakna tid och i vissa fall även en del av din sovande om du arbetar på sena projekt med kort deadline. Att ha en tillgänglig arbetsmiljökonsult på företaget har stora fördelar. Med sin kunskap om regler och vetskap om välmående samt förmåga att ge goda råd, kan din arbetsplats och alla medarbetare få god koll på både rättigheter och skyldigheter – något som är främjande för alla.

Svenska arbetsplatser och trygg arbetsmiljö

De svenska arbetsplatserna värdesätter alltmer en trevlig arbetsmiljö eftersom man upptäcker att det ger en minskad frånvaro, lägre sjukskrivning och vidare ett bättre arbetstempo och resultat. Trygg arbetstillvaro, ergonomi och en gemenskap bäddar för positiv energi i lokalerna. Med en arbetsmiljökonsult kan din arbetsplats uppnå allt detta snabbare och på en bestående nivå.

Fördelar med en arbetsmiljökonsult

En arbetsmiljökonsult är starkt insatt i både regler, lagar och hur man på bästa sätt skapar bra rutiner.  De kan sporra både ledning och medarbetare till att förändra och påverka med följande metoder så att Arbetsmiljöverket inte höjer ett pekande finger.

  • Redogöra om lagstiftningen för en trygg och bra arbetsmiljö.
  • Utbilda ansvariga och anställda om både hälsa, gemenskap, ergonomi och miljö.
  • Med handlingsplaner och medarbetarundersökningar med mera kan förändringar ske och alla får göra sin röst hörd.
  • Kartlägga, mäta och analysera regelbundet.
  • Göra värdefulla utvärderingar.
  • Motivera verksamheten när brister har uppvisats.

Arbetsmiljökonsultens roll

Kort sagt är en arbetsmiljökonsult en person som både agerar stöttande och undervisande eftersom hen både kan vara bollplank och granskande samtidigt. Personen kan bistå både större och mindre organisationer och företag, privata som offentliga. Många som arbetar som arbetsmiljökonsult har lång erfarenhet bakom sig, inte sällan från olika branscher där de sedan integrerat företagshälsovård och utvecklingsfrågeställningar.

Ett steg till högre kunskap

Med en konsult inom arbetsmiljö kommer du förmodligen att berika dig själv och hela ditt företag. Många som anlitar en arbetsmiljökonsult upptäcker att det råder en hel del brister som med enkla medel kan förbättras. Visste du till exempel att:

1. Ett företag med över 5 anställda ska ha skyddsombud och skyddskommitté om det rör sig om fler än 50 anställda

2. Arbetsgivare har huvudansvaret för att chef och ledare ska informeras om arbetsbelastning

3. Diskriminering och kränkande behandling, vilka bryter mot reglerna, är alltför vanlig och bidrar till mycket dålig arbetsmiljö och måste åtgärdas prompt

Allt detta och mer än så ligger inom arbetsmiljökonsultens expertis. Att anlita en sådan kan därför vara nyckeln till bestående framgång och lyckliga medarbetare på just ditt företag.

Vart vänder man sig för att hitta en arbetsmiljökonsult?

Du kan leta efter en konsult och rådgivare med arbetsmiljö som spetskompetens inom flera olika företag i privat regi. Du kan anlita dem på regelbunden basis eller bara under ett visst projekt, vilket kan bädda för bättre samarbete även på lång sikt. Vissa konsulter är mer insatta i vissa branscher eller områden, vilket kan vara intressant om ditt företag söker efter vägledning från en person med extra mycket kunskap om just ditt yrkesområde.

Rulla till toppen
Scroll to Top